Tulburarile de personalitate
 clasificare


     Cluster A caracteristici principale bizareria si excentricitatea
          -
Tulburarea de personalitate paranoida
          - Tulburarea de personalitate schizoida
          - Tulburarea de personalitate schizotipala

     Cluster B caracterici principale dramatism, emotionalitate
          - Tulburarea de personalitate antisociala
          - Tulburarea de personalitate borderline
          - Tulburarea de personalitate histrionica
          - Tulburarea de personalitate narcisistica

     Cluster C caracteristici principale teama, anxietatea
          - Tulburarea de personalitate evitanta
          - Tulburarea de personalitate dependenta
          - Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsiva

     Criteriile de diagnostic pentru o Tulburare de Personalitate (conform DSM IV)
     A. Un pattern durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază considerabil de la cerinţele culturii individului. Acest pattern se manifestă în două (sau mai multe) din următoarele domenii:
          (1) cunoaştere (adică modurile de a se percepe şi interpreta pe sine, alte persoane şi evenimentele);
          (2) afectivitate (adică, gama, intensitatea, labilitatea şi adecvarea răspunsului emoţional);.
          (3) funcţionare interpersonală;
          (4) controlul impulsului.

     B. Patternul durabil este inflexibil şi pervasiv în raport cu o gamă largă de situaţii personale şi sociale.

     C. Patternul durabil duce la o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.

     D. Patternul este stabil şi de lungă durată, iar debutul său poate fi trasat retrospectiv cel puţin până în adolescenţă sau la începutul perioadei adulte.

     E. Patternul durabil nu este explicat mai bine ca manifestare sau consecinţă a unei alte tulburări mentale.

     F. Patternul durabil nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex., un drog de abuz, un medicament) sau ale unei condiţii medicale generale (de ex., traumatism cranian).

     CLUSTER A

     Tulburarea de Personalitate Paranoida
     A. O neîncredere şi suspiciozitate pervasivă faţă de alţii, astfel că intenţiile acestora sunt interpretate ca răuvoitoare, începând precoce în perioada adultă şi prezente într-o varietate de contexte, după cum este indicat de patru (sau rnai multe) dintre următoarele:
          (1) suspectează, fără o bază suficientă, că alţii îl (o) exploatează, prejudiciază sau înşeală;
          (2) este preocupat (ă) de dubii nejustificate referitoare la loialitatea sau corectitudinea amicilor sau asociaţilor;
          (3) refuză să aibă încredere în alţii din cauza fricii nejustificate că informaţiile vor fi utilizate maliţios contra sa;
          (4) citeşte intenţii degradante sau ameninţătoare în remarci sau evenimente benigne;
          (5) poartă pica tottimpui, adică este implacabil (ă) faţă de insulte, injurii sau ofense;
          (6) percepe atacuri ia persoană sau la reputaţia sa, care nu sunt evidente aitora şi este prompt (a) în a acţiona coleros sau în a contraataca;
          (7) are suspiciuni recurente, fără nici o justificare, referitoare la fidelitatea soţiei (soţului) ori partenerei (partenerului) sexual (e).

     B. Nu survine exclusiv în cursul schizofreniei, a! unei tulburări afective cu elemente psihotice ori al altei tulburări psihotice şi nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei condiţii medicale generale.

     Notă: Dacă criteriile sunt satisfăcute anterior debutului schizofreniei, se adaugă „premorbid",-de ex., „Tulburare de personalitate paranoidă (premorbid)".

     Tulburarea de Personalitate Schizoidă
     A. Un pattern pervasiv de detaşare de relaţiile sociale şi o gamă restrânsă de exprimare a emoţiilor în situaţii interpersonale, începând precoce în perioada adultă şi prezente într-o varietate de contexte, după cum este
indicat de patru (sau mai multe) dintre următoarele:
          (1) nici nu doreşte şi nici nu se bucură de relaţii strânse, inclusiv de faptul de a fi membru ai unei familii;
          (2) alege aproape întotdeauna activităţi solitare;
          (3) are puţin sau nu are nici un interes în a avea experienţe sexuale cu altă persoană;
          (4) îi plac puţine ori nu-i plac nici un fel de activităţi;
          (5) lipsa amicilor sau confidenţilor apropiaţi, alţii decât rude de gradul I;
          (6) pare a fi indiferent la criticile sau laudele altora;
          (7) prezintă răceală emoţională, detaşare sau afectivitate piaţă.

     B. Nu survine exclusiv în cursu! schizofreniei, a! unei tulburări afective cu elemente psihotice, a! altei tulburări psihotice ori al unei tulburări de dezvoltare pervasivă şi nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei
condiţii medicale generale.

     Notă: Dacă criteriile sunt satisfăcute anterior debutului schizofreniei, se adaugă „premorbid", de exemplu, „Tulburare de personalitate schizoidă (premorbid)".

     Tulburarea de Personalitate Schizotipală
     A. Un pattern pervasiv de deficite sociale şi interpersonale manifestat prin disconfort acut în relaţii şi reducerea capacităţii de a stabiii relaţii intime, precum şi prin distorsiuni cognitive şi de percepţie, şi excentricităţi de comportament, începând precoce în perioada adultă şi prezent într-o varietate de contexte, după cum este indicat de cinci (sau mai multe) dintre următoarele:
          (1) idei de referinţă (excluzând ideile delirante de referinţă);
         (2) gândire magică sau credinţe stranii care influenţează comportamentul şi sunt incompatibile cu normele subculturale (de ex., superstiţiozitate, credinţă în clarviziune, telepatie ori în cel de al „şaselea simţ"; la copii şi
adolescenţi, fantezii şi preocupări bizare);
          (3) experienţe perceptive insolite, incluzând iluzii corporale;
          (4) gândire şi limbaj bizar (de ex., limbaj vag, circumstanţial, metaforic, supraelaborat sau stereotip);
          (5)suspiciozitate sau ideaţie paranoidă;
          (6) afect inadecvat sau coarctat;
          (7) comportament sau aspect bizar, excentric sau particular;
          (8) lipsa de amici sau confidenţi apropiaţi, alţii decât rude de gradul I;
          (9) anxietate socială excesivă care nu diminua odată.cu familiarizarea şi tinde a fi asociată mai curând cu temeri paranoide decât cu judecăţi negative despre sine.

     B. Nu survine exclusiv în cursul schizofreniei, al unei tulburări afective cu elemente psihoţice, al altei tulburări psihotice ori ai unei tulburări de dezvoltare pervasivă.

     Notă: Dacă criteriile sunt satisfăcute anterior debutului schizofreniei, se adaugă „premorbid", de ex., „Tulburare de personalitate schizotipală (premorbid)".
 

     CLUSTER B

     Tulburarea de Personalitate Antisocială
     A. Există un pattern pervasiv de desconsiderare şi violare a drepturilor altora apărând de la etatea de 15 ani, ca indicat de trei (sau mai multe) dintre următoarele:
          (1) incapacitate de a se conforma normelor sociale în legătură cu comportamentele legale, indicată de comiterea repetată de acte care constituie motive de arest;
          (2) incorectitudine, indicată de minţitul repetat, uzul de alibiuri, manipularea altora pentru profit sau plăcere personală;
          (3) impulsivitate/incapacitate de a planui dinainte;
          (4) iritabilitate si agresivitate indicate de lupte si atacuri personale repetate;
          (5) neglijenta pentru siguranta sa si a altora;
          (6) iresponsabilitate indicata prin incapacitatea de a avea un comportament consecvent in munca sau de a-si urma obligatiile financiare;
          (7) lipsa de remuscare indicata prin a fi indiferent/a justifica de ce a facut sa sufere/a maltratat/a furat de la altul.

     B. Individul are cel putin 18 ani.

     C. Exista proba unei tulburari de conduita cu debut inainte de 15 ani.

     D. Comportament antisocial nu survine exclusiv in cursul schizofreniei sau a unui episod maniacal.

     Tulburarea de personalitate borderline
     Pattern pervaziv de instabilitate a relatiiolor interpersonale, imaginii de sine si afectelor si afectelor si impulsivitate marcata, incepe precoce in perioada adultă şi e prezent într-o varietate de contexte, ca indicat de cinci (sau mai multe) dintre următoarele:
          (1) eforturi disperate de a evita abandonul real sau imaginar. Notă: Nu include comportamentul suicidar sau automutilant, care figurează la criteriul 5;
          (2) Un pattern de relaţii interpersonale intense şi instabile caracterizat prin alternare între extremele de idealizare şi devalorizare;
          (3) perturbare de identitate: imagine de sine sau conştiinţă de sine marcat şi persistent instabilă;
          (4) impulsivitate în cel puţin două domenii care sunt poten ţial autoprejudiciante (de ex., cheltuieli, sex, abuz de o substanţă, condus imprudent, mâncat compulsiv. Notă: Nu include comportamentul suicidar sau automutlilant, care figurează ia criteriul 5;
          (5) comportament, gesturi sau ameninţări recurente de suicid ori comportament automutiiant;
          (6) instabilitate afectivă datorată unei reactivităţi marcate a dispoziţiei (de ex., disforie episodică intensă, iritabilitate sau anxietate durând de regulă câteva ore şi numai rareori mai mult de câteva zile);
          (7) sentimentul cronic de vid;
         (8) mânie intensă, inadecvată ori dificultate în a controla mânia (de ex., manifestări frecvente de furie, stare coleroasă permanentă, bătăi repetate);
          (9) ideaţie paranoidă sau simptome disociative severe, tranzitorii, în legătură cu stresul.

     Tulburarea de Personalitate Histrionică
     Un pattern pervasiv de emoţionalitate excesivă şi de căutare a atenţiei, începând precoce în perioada adultă şi prezent într-o varietate de contexte, după cum este indicat de cinci (sau rnai multe) dintre următoarele:
          (1) este incomodat în situaţiile în care nu se află în centrul atenţiei;
          (2) interacţiunea cu alţii este caracterizată adesea printr-un comportament seducător sau provocator sexual inadecvat;
          (3) prezintă o schimbare rapidă şi o expresie superficială a emoţiilor;
          (4) uzează în mod constant de aspectul fizic pentru a atrage atenţia asupra sa;
          (5) are un stil de a vorbi extrem de irnpresionistic şi lipsit de detalii;
          (6) manifestă autodramatizare, teatralism, şi o expresie exagerată a emoţiilor;
          (7) este sugestionabii, adică uşor de influenţat de alţii sau de circumstanţe;
          (8) consideră relaţiile a fi mai intime decât sunt în realitate

     Tulburarea de personalitate narcisistica
     Un pattern pervasiv de grandoare (în fantezie şi comportament), necesitatea de admiraţie şi lipsa de empatie, începând precoce în perioada adultă şi prezent într-o varietate de contexte, după cum este indicat de cinci (sau mai
multe) dintre următoarele:
          (1)are un sentiment grandios de autoimportanţă (de ex., îşi exagerează realizările şi talentele, aşteaptă să fie recunoscut ca superior fără realizări corespunzătoare);
          (2) este preocupat de fantezii de succes nelimitat, de putere, strălucire, frumuseţe sau amor ideal;
          (3) crede că este „aparte" şi unic şi poate fi înţeles numai de, ori trebuie să se asocieze numai cu, alţi oameni (sau instituţii) speciali ori cu status înalt;
          (4) necesită admiraţie excesivă;
          (5) are un sentiment de îndreptăţire, adică pretenţii exagerate de tratament favorabil special ori de supunere automată la dorinţele saie;
          (6) este exploatator interpersonal, adică profită de alţii spre a-şi atinge propriile scopuri;
          (7) este lipsit de empatie: este incapabil să recunoască sau să se identifice cu sentimentele şi necesităţile altora;
          (8) este adesea invidios pe alţii sau crede că alţii sunt invidioşi pe el;
          (9) prezintă comportamente sau atitudini arogante, sfidătoare.


     CLUSTER C

     Tulburarea de Personalitate Evitantă
     Un pattern pervasiv de inhibiţie socială, sentimente de insuficienţă şi hipersensibilitate la evaluare negativă, începând precoce în perioada adultă şi prezent într-o varietate de contexte, după cum este indicat de patru (sau mai multe) dintre următoarele:
          (1) evită activităţile profesionale care implică un contact interpersonal semnificativ, din cauza fricii de critică, dezaprobare sau rejecţie;
          (2) nu doreşte să se asocieze cu alţi oameni decât dacă este sigur că este apreciat;
          (3) manifestă reţinere în relaţiile intime din cauza fricii de a nu se face de râs ori de a nu fi ridiculizat;
          (4) este preocupat de faptul de a nu fi criticat sau rejectat în situaţii sociale,
          (5) este inhibat în situaţii interpersonaie noi din cauza sentimentelor de inadecvare;
          (6) se vede pe sine ca inapt social, inatractiv personal ori inferior altora;
          (7) refuză să-şi asume riscuri personale sau să se angajeze în orice activităţi noi din cauza faptului că acestea l-ar putea pune în dificultate.

     Tulburarea de personalitate dependenta
     O necesitate excesivă şi pervasivă de a fi tutelat, care duce ia un comportament submisiv şi adeziv şi la frica de separare, şi care începe precoce în perioada adultă şi este prezent întro varietate de contexte, după cum este indicat de cinci (sau mai multe) dintre următoarele:
          (1) are dificultăţi în a lua decizii comune fără o cantitate excesivă de consilii şi reasigurări din partea altora;
          (2) necesită ca alţii să-şi asume responsabilitatea pentru cele mai importante domenii ale vieţii lui;
          (3) are dificultăţi în a-şi exprima dezacordul faţă de alţii din cauza fricii de a nu pierde suportul sau aprobarea. Nota: Nu implică frica reală de retribuţie;
          (4) are dificultăţi în a iniţia proiecte ori a face ceva singur (din cauza lipsei de încredere în judecata sau capacităţile sale, mai curând decât din cauza lipsei de motivaţie sau de energie);
          (5) merge foarte departe spre a obţine solicitudine şi suport de la alţii, până la punctul de a se oferi voluntar să facă lucruri care sunt neplăcute;
          (6) se simte incomodat sau lipsit de ajutor când rămâne singur din cauza fricii exagerate de a nu fi în stare să aibă grijă de sine;
          (7)caută urgent altă relaţie drept sursă de.solicitudine şi suport când o relaţie strânsă se termină;
          (8) este exagerat de preocupat de frica de a nu fi lăsat să aibă grija de sine

     Tulburarea de Personalitate Obsesivo-Compulsivă
     Un pattern pervasiv de preocupare pentru ordine, perfecţionism şi control mental şi interpersonal în detrimentul flexibilităţii, deschiderii şi eficienţei, începând precoce în perioada adultă şi prezent într-o varietate de contexte,
după cum este indicat de cel puţin patru (sau mai multe) dintre următoarele:
          (1)este preocupat de detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau planuri, în aşa măsură că obiectivul major al activităţii este pierdut;
         (2) prezintă perfecţionism care interferează cu îndeplinirea sarcinilor (de ex., este incapabil să realizeze un proiect, deoarece nu sunt satisfăcute standardele sale extrem de stricte);
         (3) este excesiv de devotat muncii şi productivităţii, mergând până la excluderea activităţilor recreative şi a amiciţiilor (nejustificată de o necesitate economică evidentă);
        (4) este hiperconştiincios, scrupulos şi inflexibil în probleme de moralitate, etică sau valori (fapt nejustificat prin identificare culturală sau religioasă); 
         (5) este incapabil să se debaraseze de obiecte uzate sau inutile, chiar când acestea nu au nici o valoare sentimentală;
         (6) refuză să delege sarcini sau să lucreze cu alţii în afară de cazul când aceştia se supun exact modului lui de a face lucrurile;
         (7) adoptă un stil avar de a cheltui, atât faţă de sine cât şi faţa de alţii, banii fiind văzuţi ca ceva ce trebuie strâns pentru eventuale catastrofe;

(8) prezintă rigiditate şi obstinaţie.

aaaaaaaaaaaaiii